Seminario “Neurociència i sistema penal” (27 i 28 de setembre de 2012)

Organitzen.
Departament de Dret Penal i Ciències Penals. Universitat de Barcelona. Ensenyaments Criminològics i de la Segurerat. Universitat de Barcelona. Escola de Postgrau. Facultat de Dret. Universitat de Barcelona.

Destinataris.
Professorat universitari, estudiants dels Ensenyaments de Dret, Criminologia i Investigació privada, jutges, advocats, funcionaris de Justícia i professionals en general que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit de les Ciències penals i la Criminologia.

 Descargar: Programa_del Seminario “Neurociencia_i_sistema_penal”, Septiembre_2012